تظاهرات در بلفاست به خشونت انجامید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات در بلفاست به خشونت انجامید

خبر کوتاه
رژۀ سنتی جمهوریخواهان در بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی با مداخلۀ پلیس پایان یافت. پلیس این شهر برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از آب پاش های قوی استفاده کرد.

به گفتۀ مقامات پلیس، این درگیری زمانی آغاز شد که تظاهرات کنندگان بعد از ساعات پایانی تعیین شده برای این راهپیمایی نیز حاضر به ترک خیابان نبودند.

این تظاهرات برای گرامیداشت یاد قربانیان خشونت های ارتش بریتانیا و همچنین درگیری های میان طرفداران پادشاهی بریتانیا و جدایی طلبان کاتولیک ایرلند شمالی برگزار می شود.