حکم جریمه نقدی یا تحمل زندان برای فعالان گروه سی شپرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حکم جریمه نقدی یا تحمل زندان برای فعالان گروه سی شپرد

خبر کوتاه

دادگاهی در جزایر فارو، روز جمعه پنج تن از فعالان گروه «سی شپرد» را به اتهام اخلال در روند سنتی شکار نهنگ در آبهای منطقه، مجرم تشخیص داد. این فعالان به پرداخت جریمه های نقدی و یا تحمل بدل از آن در زندان محکوم شدند.