راخوی از کاتالانها خواست با شرکت گسترده در انتخابات در مقابل استقلال طلبان بایستند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
راخوی از کاتالانها خواست با شرکت گسترده در انتخابات در مقابل استقلال طلبان بایستند

ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، از همه کاتالانها خواست تا بطور گسترده در انتخابات پارلمانی شرکت کنند و در مقابل نظر اتقلال طلبان بایستند.

این فراخوان پاسخی بود به انحلال پارلمان کاتالونیا و برگزاری انتخابات پیش از موعد از سوی آرتور ماس، رئیس منطقه کاتالونیا. وی دوشنبه با انحلال پارلمان خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد شد تا با کسب اکثریت جدایی طلبان در پارلمان روند استقلال کاتالونیا از اسپانیا را سریعتر به جلو ببرد. این انتخابات در بیست و هفتم سپتامبر برگزار خواهد شد.

راخوی گفت: “هیچ کسی حق دوپاره کردن اسپانیا را نخواهد داشت. هیچ کسی نمی تواند شهروندان کاتالونیا را به خارجیها بدل کند. برخی در پی آن هستند، حکومت و دولت از شما شهروندان کاتالونیا محافظت خواهد کرد.”

آرتور ماس هم در جواب وی گفت: “ پس از رای گیری ۲۷ سپتامبر تعداد نمایندگانی که رایشان نه باشد بیشتر از نمایندگان موافق این همه پرسی است، راخوی مطمئنا اولین، دومین و یا سومین شخصی است که خواهد گفت کاتالانها مخالف این همه پرسی هستند. به هر حال اگر منطق کافی برای حامیان نه وجود دارد حتما برای بله هم منطق درست و مستدلی وجود دارد.”

مردم، حزب متبوع ماریانو راخوی در پارلمان کاتالونیا در اقلیت کامل است و آرتور ماس و استقلال طلبان نخست وزیر اسپانیا را محکوم می کنند که در مقابل خواست دموکراتیک اکثریت کاتالونها که خواهان استقلال هستند می ایستد.

سال گذشته پس از اینکه دولت اسپانیا همه پرسی مورد درخواست ماس و حامیانش برای استقلال را غیرقانونی خواند، رییس منطقه کاتالونیا، یک همه پرسی نمادین برگزار کرد که نهایتا اکثریت کاتالانها به جدایی این منطقه از اسپانیا رای دادند.

حال آرتور ماس می خواهد با برگزاری انتخابات پارلمانی جدید و احتمالا کسب اکثریت آرا در پارلمان بنوعی خواست خود مبنی بر استقلال کاتالونیا را به کرسی بنشاند.

حزب محافظه کار مردم که در اسپانیا در قدرت است ادعا می کند اکثریت اهالی کاتالونیا مخالف استقلال هستند.