آتش سوزی گسترده در جنگل های کالیفرنیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آتش سوزی گسترده در جنگل های کالیفرنیا

خبر کوتاه

آتش سوزی گسترده در جنگل های شمال کالیفرنیا منطقه ای به وسعت ۹ هزار هکتار را در بر گرفته است. در اثر این آتش سوزی دهها خانه نابود و صدها نفر مجبور به ترک منطقه شده اند. کارشناسان تابستان گرم و خشکسالی متوالی در چهار سال گذشته را از علل گسترش این آتش سوزی عنوان کرده اند.