پکن برای دومین بار در قرن ۲۱ میزبان بازیهای المپیک شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پکن برای دومین بار در قرن ۲۱ میزبان بازیهای المپیک شد

پکن برای بار دوم در قرن بیست و یکم میزبان بازیهای المپیک شد. اینبار برای رقابتهای المپیک زمستانی. این شهر در رقابت با آلماآتی، بزرگترین شهر قزاقستان در رای گیری پایانی توانست با چهار رای بیشتر اعضای کمیته بین المللی المپیک، میزبانی را بدست آورد. این در حالی بود که بسیاری بدلیل برگزاری بازیهای المپیک ۲۰۰۸ در پکن شانس کمتری برای پایتخت چین قائل بودند.

شهردار پکن در اینباره گفت: “در ۱۲۰ سال تاریخ المپیک مدرن کشور ما با بیش از یک چهارم جمعیت جهان تنها حق میزبانی یک دوره از بازیهای المپیک را داشته است و میزبانی بازیهای زمستانی ۲۰۲۲ از اهمیت زیادی برخوردار است.”

سخنگوی قزاق سازمان دهنده میزبانی آلماآتی هم می گوید: “ کار ما تمام و کمال بود. یکبار دیگر می گویم پس از معرفی پایانی پروژه کار ما دیگر تمام شد. ما تصمیم نمی گیریم و کمیته بین المللی المپیک تصمیم گیر اصلی است. هر رقابتی با شکست و پیروزی همراه است و ما امروز در این رقابت بازنده شدیم.”

کارشناسان می گویند پکن بدلیل شرایط آب و هوایی میزبان مناسبی برای این رقابتها نیست و برگزاری این رقابتها هزینه زیادی می خواهد، هزینه ای که قربانیان اصلی آن بیش از ۲۱ میلیون شهروند این شهر می باشند.