تاکید شهردار رم بر مبارزه با فساد و جمع آوری زباله ها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تاکید شهردار رم بر مبارزه با فساد و جمع آوری زباله ها

به دنبال اعتصاب کارکنان مترو، کارگران شهرداری و تل انبار شدن زباله ها در شهر تاریخی و توریستی رم و همچنین فساد مالی در شهرداری آن، اینیاتسیو مارینو، شهردار رم، از انجام تغییراتی در تیم خود خبر داد.

او که در سال ۲۰۱۳ به مدت پنج سال برای این سمت انتخاب شده خود را متعهد به مبارزه با “مافیای پایتخت” کرده است.

شهردار رم با اعلام این که از دو ماه دیگر سیصد نفر به کارگران شهرداری اضافه خواهد شد، گفت: “گرچه ما توانایی لازم برای جمع آوری زباله ها را از سطح شهر داشته ایم،اما متاسفانه شاهد وضعیت بدی در کنار سطلهای زباله بوده ایم که قطعا توجه فوری ما را به خود می طلبد.”

اعتصاب کارکنان مترو و اتوبوس و بی نظمی در پایتخت ایتالیا، بر این مشکل افزوده و باعث نارضایتی شهروندان شده است.

یک شهروند ساکن رم می گوید: “من چهل دقیقه منتظر اتوبوس ماندم ولی نیامد و سپس پنج اتوبوس پشت سر هم آمدند. نمی دانم این بی نظمی سازمان یافته است یا از روی غفلت است.”

رانندگان مترو و اتوبوس در رم به خصوصی سازی شرکتشان اعتراض دارند.