هجوم صدها مهاجر به تونل مانش؛ رایزنی فرانسه و بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هجوم صدها مهاجر به تونل مانش؛ رایزنی فرانسه و بریتانیا

یاس و نا امیدی حدود ۳ هزار مهاجر و پناهجو را در بندر کاله فرانسه در رسیدن به بریتانیا به جنب و جوش و همزمان مقامات دو کشور فرانسه و بریتانیا را به رایزانی واداشته تا برای مقابله با این بحران راهی بیایند.

حدود نیمی از مهاجران که در کمپی در نزدیکی کاله مستقرند، اخیرا سعی کردند تا وارد ترمینال قطار بین فرانسه و بریتانیا در ورودی تونل مانش بشوند.

برنارد کازنوو، وزیر کشور فرانسه، که کشورش نیروی بیشتری متشکل از ۱۲۰ مامور پلیس را برای مقابله با هرج و مرج به کاله می فرستد از شرکت گردانندۀ تونل خواست تا بخاطر جدی بودن موضوع، مسئولیت خود را در تامین امنیت داخل تونل عهده بگیرد.

امید پناهجویان و مهاجران در رسیدن به بریتانیا قطار یا کامیون هایی است از طریق تونل و یا کشتی های مخصوص از فرانسه عازم بریتانیا هستند.

ترزا می، وزیر کشور بریتانیا در بدست گرفتن کنترل شرایط گفت با مقامات فرانسوی و شرکت گرداننده تونل در حال رایزنی هستند تا امنیت در منطقه کوکِل فرانسه تامین شود.

خانم ترزا می افزود:«ما می خواهیم تا بندر کاله و تونل با حداکثر ظرفیت به کارشان ادامه دهند تا مردم بتوانند بدون وقفه به دو سوی تونل و کانال مانش تردد کنند.»

وزیر کشور بریتانیا همچنین می گوید دولتش درصدد است تا در اسراع وقت پیرامون ورودی تونل مانش حصار و حفاظی بطول ۱.۲ مایل ایجاد کند.