دیکتاتور پیشین چاد، سرانجام در دادگاه

دیکتاتور پیشین چاد، سرانجام در دادگاه
نگارش از Euronews

روز دوشنبه در داکار پایتخت سنگال، دادگاهی از سوی اتحادیه آفریقا رسیدگی به اتهامات حسن هابره (حسین حبری)، رئیس جمهور پیشین چاد را در حالی آغاز کرد که

روز دوشنبه در داکار پایتخت سنگال، دادگاهی از سوی اتحادیه آفریقا رسیدگی به اتهامات حسن هابره (حسین حبری)، رئیس جمهور پیشین چاد را در حالی آغاز کرد که تیم وکلای او پیشتر صلاحیت این دادگاه را رد کرده بودند.

آقای هابره بامداد دوشنبه در حالیکه لباسی سرتاسر سفید برتن داشت به دادگاه آورده شد. یکی از منابع نزدیک به این دادگاه ویژه گفت است: «ما هابره را به زور به دادگاه آوردیم.»

آقای هابره متهم به شکنجه و کشتار هزار تن در دوران حکومت خود در سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ میلادی در چاد است. این دادگاه پس از پانزده سال مبارزه برای سپردن وی به دست عدالت، در سنگال تشکیل می شود، کشوری که او پس از برکناری اش سالها به عنوان پناهنده در آن زندگی کرده است.

این نخستین بار است که دادگاه کشوری در آفریقا به اتهامات مقام پیشین یک کشور دیگر رسیدگی می کند.

مطالب مرتبط