بازنگری در پروژه ساخت ورزشگاه بازی های المپیک توکیو

بازنگری در پروژه ساخت ورزشگاه بازی های المپیک توکیو
نگارش از Mohsen Salehi

شینزو آبه، نخست وزير ژاپن روز جمعه دستور بازنگری در پروژه ساخت ورزشگاه بازی های المپیک تابستانی ۲۰۲۰ توکیو را صادر کرد. افزایش انتقادها از هزینه

شینزو آبه، نخست وزير ژاپن روز جمعه دستور بازنگری در پروژه ساخت ورزشگاه بازی های المپیک تابستانی ۲۰۲۰ توکیو را صادر کرد. افزایش انتقادها از هزینه بالای ساخت این ورزشگاه دلیل اصلی این تصمیم عنوان شده است.

نخست وزير ژاپن در این زمینه گفت: «افزایش هزینه ساخت موجب انتقاد مردم و همچنین ورزشکاران شده است. بنابرین به این نتیجه رسیدم که در صورت ادامه این پروژه اکثریت مردم کشور از میزبانی این بازی ها استقبال نمی کنند.»

پیش از این، مقامات ژاپنی روی طرح زَها حَدید، معمار برجسته بریتانیایی ـ عراقی کار می کردند؛ طرحی که اجرایش ۲ میلیارد یورو هزینه می برد.

مطالب مرتبط