اعتصاب در آتن به نشانه اعتراض به قوانین تازه ریاضت اقتصادی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب در آتن به نشانه اعتراض به قوانین تازه ریاضت اقتصادی

روز چهارشنبه، کارکنان بخشی از سیستم حمل و نقل، از جمله مترو و راه آهن حومه آتن در اعتراض به مطرح شدن قوانین تازه ریاضت اقتصادی، اعتصاب کردند.

داروخانه های یونان نیز به نشان اعتراض بسته هستند. قوانین تازه اجازه بازگشایی داروخانه را بدون داشتن مجوز خاص، ممکن می سازد.

شهروندی یونانی ناخرسندی خود را از وضعیت موجود چنین بیان می کند: «بدبختانه دیگر ما مردم اختیاری نداریم. از سر ناچاری، قوانین در پارلمان به رای گذاشته می شود. ما باید بار آنرا به اجبار تحمل کنیم.»

بر اساس گزارشهای دریافتی انتظار می رود که روز چهارشنبه تعدادی از کارگران و کارمندان ادارات دولتی یونان در اعتراض به طرح تازه ریاضت اقتصادی تظاهرات کنند.

روز چهارشنبه، نمایندگان پارلمان یونان برنامه تازه ریاضت اقتصادی را به رای خواهند گذاشت.