کاوشگر آمریکایی سه شنبه در نزدیک ترین نقطه به پلوتو خواهد بود

کاوشگر آمریکایی سه شنبه در نزدیک ترین نقطه به پلوتو خواهد بود
نگارش از Euronews

خبر کوتاه کاوشگر آمریکایی “نیو هوریزونز” که نه سال پیش بوسیله ناسا پرتاب شد، روز سه شنبه به نزدیک ترین نقطه از سطح سیاره پلوتو یعنی ده هزار کیلومتری

خبر کوتاه

کاوشگر آمریکایی “نیو هوریزونز” که نه سال پیش بوسیله ناسا پرتاب شد، روز سه شنبه به نزدیک ترین نقطه از سطح سیاره پلوتو یعنی ده هزار کیلومتری آن خواهد رسید.

فاصله این سیاره دور دست تا خورشید پنجاه برابر فاصله زمین تا خورشید است.

امید می رود این کاوشگر تصاویر واضح تری از این سیاره ارسال کند.

مطالب مرتبط