هفتاد و پنجمین سالگرد 'نبرد بریتانیا' گرامی داشته شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هفتاد و پنجمین سالگرد 'نبرد بریتانیا' گرامی داشته شد

خبر کوتاه
هفتاد و پنجمین سالگرد دفاع از بریتانیا در برابر هجوم هوایی آلمان نازی با پرواز هواپیماها بر فراز کاخ باکینگهام گرامی داشته شد. در نبردی که به نبرد بریتانیا مشهور شد آلمان با تحمیل برتری هوائی خود در پی تصرف و اشغال انگلستان بود اما نیروی هوائی سلطنتی بریتانیا این رویای ارتش هیتلر را ناکام گذاشت.