کارکنان آژانس خبری فرانسه ( AFP ) وارد سومین روز اعتصاب خود شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کارکنان آژانس خبری فرانسه ( AFP ) وارد سومین روز اعتصاب خود شدند

خبر کوتاه

کارکنان آژانس خبری فرانسه ( AFP )، وارد سومین روز اعتصاب خود شدند.

اعتصاب در ارتباط با مطالباتی پیرامون ساعات کار و حقوق و روزهای مرخصی صورت گرفته است.

مدیریت این آژانس مشغول بررسی مطالبات اعتصابیون و بازنگری احتمالی قراردادهای کار است.