کارکنان آژانس خبری فرانسه ( AFP ) وارد سومین روز اعتصاب خود شدند

کارکنان آژانس خبری فرانسه ( AFP ) وارد سومین روز اعتصاب خود شدند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه کارکنان آژانس خبری فرانسه ( AFP )، وارد سومین روز اعتصاب خود شدند. اعتصاب در ارتباط با مطالباتی پیرامون ساعات کار و حقوق و روزهای مرخصی

خبر کوتاه

کارکنان آژانس خبری فرانسه ( AFP )، وارد سومین روز اعتصاب خود شدند.

اعتصاب در ارتباط با مطالباتی پیرامون ساعات کار و حقوق و روزهای مرخصی صورت گرفته است.

مدیریت این آژانس مشغول بررسی مطالبات اعتصابیون و بازنگری احتمالی قراردادهای کار است.

مطالب مرتبط