آمریکا؛ جشن 116 سالگی مسن ترین فرد زنده جهان

آمریکا؛ جشن 116 سالگی مسن ترین فرد زنده جهان
نگارش از Euronews

خبر کوتاه سوزانا جونز مسن ترین فرد زنده در جهان بر اساس رکورد گینس، روز سه شنبه 116 سالگی خود را جشن گرفت. خانواده، دوستان و مقامات محلی بروکلین

خبر کوتاه

سوزانا جونز مسن ترین فرد زنده در جهان بر اساس رکورد گینس، روز سه شنبه 116 سالگی خود را جشن گرفت.

خانواده، دوستان و مقامات محلی بروکلین نیویوریک با یک بالن نقره ای بزرگ که 116 سالگی او را نشان می داد و یک کیک تولید که با چیزهای مورد علاقه او از جمله لباس، بیکن و ران مرغ تزیین شده بود، تولد او را جشن گرفتند. سوزانا فرزندی ندارد اما بیش از یکصد خواهر زاده و برادر زاده، خانواده بزرگ او را تشکیل می دهند.

مطالب مرتبط