آتش سوزی جنگل در کانادا

آتش سوزی جنگل در کانادا
نگارش از Euronews

خبر کوتاه آتش در جنگلهای منطقه شمالی ساسکچوان کانادا در حال پیشروی است و مناطق مسکونی اطراف را تهدید می کند. هزاران خانوار در این منطقه مجبور به ترک

خبر کوتاه

آتش در جنگلهای منطقه شمالی ساسکچوان کانادا در حال پیشروی است و مناطق مسکونی اطراف را تهدید می کند.

هزاران خانوار در این منطقه مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.

ششصد مأمور آتشنشانی از زمین و هوا تلاش می کنند آتش را خاموش کنند اما هنوز موفق به مهار آن نشده اند.

مطالب مرتبط