هرمیون به شهر نیویورک وارد شد

هرمیون به شهر نیویورک وارد شد

مدل مشابه کشتی جنگی “هرمیون” که ژنرال لافایت فرانسوی با آن به آمریکا آمده بود تا در جنگهای استقلال این کشور شرکت کند، روز چهارشنبه اول ماه ژوئیه در بندر نیویورک پهلو گرفت.

مدل مشابه کشتی جنگی “هرمیون” که ژنرال لافایت فرانسوی با آن به آمریکا آمده بود تا در جنگهای استقلال این کشور شرکت کند، روز چهارشنبه اول ماه ژوئیه در بندر نیویورک پهلو گرفت.

تازه‌ترین ویدیو