مبارزه با گرم شدن زمین؛ نشست لیون، مقدمه ای برای نشست مهم پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مبارزه با گرم شدن زمین؛ نشست لیون، مقدمه ای برای نشست مهم پاریس

پس از شرکتهای بزرگی که در ماه مه نشستی برای مبارزه علیه گرم شدن هوا برگزار کردند نوبت به نمایندگان شهرداریها و اعضای شورای شهرهای مختلف جهان رسید تا در لیون فرانسه گردهم بیایند و درباره مشکلات زیست محیطی و تغییرات آب وهوایی گفتگو کرده و راه حلهای جامعشان را به رهبران کشورها تحمیل کنند.

ایو ماتئو، نماینده شهروندان از لیون فرانسه در این کنفرانس شرکت کرده است و درباره محور اصلی گفتگوها می گوید: “ ما در حال مذاکره برای رسیدن به یک توافق جامع هستیم که راه حلهای عملی مبارزه با گرم شدن زمین در آن گنجانده شده اند. توافق بزودی بدست می آید، شهروندان می خواهند آنرا به دولتمداران تحمیل کنند. تفاوتی بین شمال و شرق و غرب و جنوب وجود ندارد همه می دانیم که مشکل گرم شدن و تغییرات آب و هوایی زمین، جهانشمول است. شهروندان خواستار یک توافق جامع هستند، توافقی برای صد سال آینده.”

در این نشست بیش از هشتصد تن از نمایندگان شهروندان جهان شرکت کرده اند و بی ترتیب تصمیمهایی که در این نشست گرفته می شود بدون درنظرگرفتن منافع سیاسی و اقتصادی خواهد بود.

معضلی که همواره گریبان سیاستمداران را گرفته است این است که شرکتهای چندملیتی توانسته اند منویات خود را به سیاستمداران تحمیل کنند و همواره بین تئوری تا عمل سیاستمداران فاصله زیادی وجود داشته است.

راه حل و توافقهایی که در لیون مطرح می شود بی تردید شش ماه دیگر در نشست مهم آب و هوا که در پاریس برگزار خواهد شد به سران کشورهای جهان یادآوری خواهد شد.

فابین فارژ، خبرنگار یورونیوز از محل برگزاری این نشست می گوید: “شش ماه مانده به نشست پاریس، کنفرانس لیون می تواند اهمیت بسیار زیادی داشته
باشد. شوراهای شهری و شهرداریها در جبهه مقدم مبارزه با گرم شدن زمین قرار دارند و می خواهند نظراتشان را به سران کشورها در نشست پاریس تحمیل کنند.”