با توقف صادرات گاز روسیه به اوکراین، اروپا احساس خطر می کند

با توقف صادرات گاز روسیه به اوکراین، اروپا احساس خطر می کند
نگارش از Euronews

عدم پرداخت بدهی های اوکراین به گازپروم، باعث شده تا بزرگترین شرکت تامین انرژی روسیه، از صادرات گاز به این کشور جلوگیری کند. عدم صادرات گاز به اوکراین

عدم پرداخت بدهی های اوکراین به گازپروم، باعث شده تا بزرگترین شرکت تامین انرژی روسیه، از صادرات گاز به این کشور جلوگیری کند. عدم صادرات گاز به اوکراین می تواند اروپا را با مشکلی جدی مواجه کند چرا که گازپروم پانزده درصد از گاز اروپا را تامین می کند.

مدیرعامل گازپروم روسیه می گوید: “برای صادرات گاز به اوکراین و انتقال آن به اروپا نیاز داریم تا اوکراینی ها پولشان را پرداخت کنند. گازپروم دیگر صادراتی به اوکراین نخواهد داشت تا زمانی که آنها بدهی هایشان پرداخت کنند.”

پس از آنکه چهارشنبه صبح مسئولان گازپروم اعلام کردند که صادرات گاز به اوکراین را متوقف می کنند، کمیسیون اروپایی در اولین واکنش اعلام کرد که تامین گاز اروپا برای زمستان آینده به خطر نخواهد افتاد.

طرف قرار داد مستقیم اروپایی ها شرکت نفت و گاز اوکراین است و مقامات این کشور اطمینان داده اند که گاز اروپا را تامین خواهند کرد و کمبودی در این زمینه احساس نمی کنند.

پانزده درصد از گاز مصرفی اروپا از سوی روسیه و گاز صادراتی این کشور تامین می شود، برای اوکراینی راحت نخواهد بود تا بتوانند به تعهداتشان عمل کنند.

مارکوس سرکوویچ، معاون کمیسیون انرژی پارلمان اروپا می گوید: “از آغاز اوکراینی ها متعهد شده بودند و روسها قول دادند که گاز این کشور بدون توقف به اروپا انتقال پیدا خواهد کرد. فکر نمی کنم این موضوع برای تصویر روسیه خوب باشد. چرا که آنها می خواهند چهره تامین کننده انرژی مطمئن داشته باشند و همین طور اوکراین هم تصویر کشوری که می تواند محل انتقال مطمئن گاز باشد را به هرترتیب از دست خواهند داد.”

معضل اصلی اوکراین این است که نسبت به تعهداتش به اروپا مسئول است و ناگزیر خواهد بود به جز گازپروم شرکت دیگری بیابد تا بتواند به صادرات گاز ادامه دهد.

مطالب مرتبط