ژاپن؛ مردی در یک قطار سریع السیر خود را به آتش کشید

ژاپن؛ مردی در یک قطار سریع السیر خود را به آتش کشید

دو مسافر در یک قطار سریع السیر ژاپن موسوم به شینکانسن کشته شدند. این اتفاق پس از آن روی داد که یکی از آنها با ریختن نفت بر روی خود، خود را به آتش کشید.

دو مسافر در یک قطار سریع السیر ژاپن موسوم به شینکانسن کشته شدند. این اتفاق پس از آن روی داد که یکی از آنها با ریختن نفت بر روی خود، خود را به آتش کشید.

تازه‌ترین ویدیو