حمله مسلحانه جمعه صنعت گردشگری تونس را به بحران می برد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حمله مسلحانه جمعه صنعت گردشگری تونس را به بحران می برد

پس از حمله مرگبار در سوسه تونس بسیاری از گردشگران خارجی این کشور را ترک می کنند. خبرنگار یورونیوز موفق شده است به محل حادثه، اقامتگاه ساحلی برود که جمعه سی و نه نفر جانشان را از دست دادند.

یکی از تونسیها می گوید: “ با این کار صنعت گردشگری در تونس دوباره می میرد. البته باید گفت همین حالا هم چیزی دیگر از آن نمانده است. اقتصاد ما در بحران است و نمی دانیم چگونه باید ادامه زندگی بدهیم. زندگی ما وابسته به گردشگران است و بیش از چهار هزار تن از اهالی سوسه در صنعت گردشگری کار می کنند. همه آنها کارشان را از دست خواهند داد.”

یک گردشگر اوکراینی هم می گوید: “این اتفاق یک تراژدی دردناک است، ضد بشریت است، ضد تمامی ارزشهای انسانی است.”

خبرنگار ما در سوسه می گوید: “سوسه معروف به جواهر تونس است، یکی از مهمترین مکانهای گردشگری تونس به شمار می رود. حالا این شهر خالی شده و بسیاری از گردشگران در ساعات و روزهای آینده تونس را ترک می کنند.”