عدم سوء سابقه مظنون اصلی حمله در فرانسه

عدم سوء سابقه مظنون اصلی حمله در فرانسه
نگارش از Euronews

یاسین صالحی مظنون اصلی حمله روز جمعه به به کارخانه آمریکایی تولید گازهای صنعتی در جنوب شرقی فرانسه، اهل سن پریست، از شهرهای حومه لیون بود. به گفته

یاسین صالحی مظنون اصلی حمله روز جمعه به
به کارخانه آمریکایی تولید گازهای صنعتی در جنوب شرقی فرانسه، اهل سن پریست، از شهرهای حومه لیون بود.

به گفته همسایگان این متهم سی و پنج ساله وهمچنین شهردار سن پریست، وی و خانواده اش پیشینه روشن و مثبتی داشته اند و آنگونه که شهردار می گوید هیچ سوء سابقه در پرونده آقای صالحی و یا اعضای خانواده اش دیده نمی شود.

احمد یکی از همسایگان یاسین صالحی هم می گوید: “ آزار این مرد به کسی نمی رسید. نان آور خانواده بود و هیچ کدام از همسایگان مشکلی با او و خانواده اش پیدا نکرده بودند.”

تنها قربانی این حمله که سرش نیز توسط قاتل بریده شده است رئیس مظنون حمله، یاسین صالحی بود.

مطالب مرتبط