اعتصاب در بندر کاله موجب لغو حرکت قطارهای یورواستار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب در بندر کاله موجب لغو حرکت قطارهای یورواستار شد

اعتصاب کارکنان شرکت مای فری لینک از شرکت های تابعه یوروتونل، در بندر کاله واقع در شمال فرانسه موجب اختلال در شبکه حمل و نقل تونل مانش شد.

در پی آن شرکت راه آهن یورواستار حرکت تمامی قطارهایش را تا روز چهارشنبه لغو کرد. این امر موجب سرگردانی هزاران مسافر در ایستگاه راه آهن شمال پاریس شد.

اعتصاب از نخستین ساعات روز سه شنبه آغاز شد و ترافیک شدیدی را در جاده های اطراف ایجاد کرد.

اعتصاب کنندگان بیم آن دارند که تغییرات آتی در شرکت مای فری لینک سبب بیکاری آنها بشود.

همزمان دهها تن از مهاجران در بندر کاله از این هرج و مرج استفاده کرده و با پنهان شدن در کامیونهای متوقف شده در جاده ای که به تونل مانش منتهی می شود، سعی داشتند خود را به بریتانیا برسانند.

پلیس فرانسه مانع از این اقدام شد و پس از ردیابی، مهاجران را از منطقه دور کرد.

پلیس همچنین به اعتصاب کنندگان که در جاده نشسته بودند هجوم برد و برای متفرق کردن آنها از تانکرهای آب پاش استفاده کرد.