بریتانیا بر کنترل مرزها در بندر کاله و کانال مانش می افزاید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بریتانیا بر کنترل مرزها در بندر کاله و کانال مانش می افزاید

بریتانیا به دنبال هرج و مرج ناشی از اعتصاب و تلاش پناهجویان در بندر کاله فرانسه برای رسیدن به آنسوی کانال مانش در روز چهارشنبه، درصدد افزایش تدابیر و شمار نیروهای امنیتی است.

تخمین زده می شود حدود ۳ هزار پناهجو در بندر کاله فرانسه با امید رسیدن به بریتانیا و دریافت اجازه اقامت در این کشور، منتظر فرصتی مناسب هستند.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا شرایط روز چهارشنبه در بندر کاله فرانسه را «غیرقابل قبول» توصیف کرد. آقای کامرون گفت: «ما امکان استقرار پرسنل بیشتر با سگ های ردیاب در آنسوی کانال را بررسی می کنیم، در مورد ایجاد حصار و موانع نیز کارهای زیادی باید انجام شود. همکاری ما با فرانسوی ها باید بسیار تنگاتنگ باشد، انگشت اتهام را به سوی هم نشانه رفتن سودی ندارد. همکاری فی مابین قوی است که باید ادامه اش دهیم.»

اعتصاب بخش حمل و نقل دیروز در بندر کاله فرانسه و ترافیک سنگین ناشی از آن فرصتی را فراهم آورده بود تا پناهجویان در روز روشن به سوی کامیونها و خودروهایی که عازم بریتانیا بودند، هجوم بیاورند.