مالی؛ امضای معاهده صلح میان شورشیان و دولت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مالی؛ امضای معاهده صلح میان شورشیان و دولت

خبر کوتاه

روز شنبه در مالی، معاهده صلحی میان رهبر شورشیان طوارق و دولت مالی به امضا رسید. امضای این معاهده به معنای پایان دادن به قیام سال 2012 شورشیان در این کشور است و به مقامات مالی اجازه می دهد که نیروی خود را برای مبارزه با شبه نظامیان اسلامگرا در منطقه بیابانی شمال کشور متمرکز کنند.