بانوی اول آمریکا به لندن سفر کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بانوی اول آمریکا به لندن سفر کرد

میشل اوباما، بانوی نخست آمریکا روز سه شنبه به لندن سفر کرد و مورد استقبال دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و همسرش قرار گرفت. سفر میشل اوباما به لندن در چارچوب کارزار آموزش برای دختران است که وی به راه انداخته است.

مالیا و ساشا، دو دختر میشل اوباما و همچنین مادر وی، بانوی اول آمریکا را در این سفر همراهی می کنند.

کارزار “بگذارید دختران یاد بگیرند“، یکی از برنامه های موسسه ایست که میشل اوباما تاسیس کرده است. این کارزار به منظور ترویج آموزش در کشورهای فقیر و همچنین افزایش سطح بهداشت و درمان برای زنان و دختران جوان راه اندازی شده است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی این موسسه، بیش از ۶۲ میلیون دختر جوان در سراسر جهان از تحصیل و آموزش محرومند