بازسازی آخرین پیروزی ناپلئون در بلژیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازسازی آخرین پیروزی ناپلئون در بلژیک

روز یکشنبه در بلژیک هزاران تماشاگر شاهد بازسازی نبرد معروف “لینی“، آخرین نبرد موفقیت آمیز ناپلئون پیش از شکست در نبرد واترلو بودند. شانزدهم ژوئن، دویستمین سالگرد نبردی است که به فلوروس نیز شناخته می شود و سبب شد تا جبهه مقابل ناپلئون خود را بازسازی کرده و دو روز بعد، سرنوشت سازترین شکست ناپلئون را به او تحمیل کند.

اودری تیلو، گزارشگر شبکه یورونیوز از محل برگزاری این برنامه در بلژیک می گوید: «ناپلئون سه ماه پس از بازیابی قدرت در امپراتوری اش، وارد بلژیک شد تا با دشمنان خود بریتانیا، هلند و امپراتوری پروس نبردی رو در رو داشته باشد. او اینجا در لینی موفق شد تا نیروهای پروس را وادار به عقب نشینی کند.»

پاتریک مائه مورخ انجمن ناپلئون در بلژیک، توضیح می دهد: «شش ساعت پس از نبرد، بیست هزار کشته و مجروح روی زمین افتاده اند. این یعنی تقریبا هر ثانیه یک مرد روی زمین افتاده است. اما ناپلئون موفق شده فقط سه واحد از ارتش پروس را به عقب براند. این به معنی شکست آنها نبوده است.»

شخصی که در این روز ویژه و بعد از دویست سال در لباس ناپلئون ظاهر شده است، می گوید: «اینکه یک داستان تاریخی را بازسازی کنیم، لذت بخش است. به معنای آن است که ما امروز با هیچ کس مشکلی نداریم و کسی را مسخره هم نمی کنیم. ما فقط یک رویداد تاریخی را بازسازی و زندگی می کنیم.»

اندک روزی بعد از نبرد لینی، نیروها دوباره به رویارویی پرداختند و فرانسه به رهبری ناپلئون شکست سختی را در نبرد موسوم به واترلو پذیرفت. این شکست سبب شد تا ناپلئون برای دومین بار از سمت خود استعفاء بدهد و بقیه عمر را در تبعید در جزیره سنت هلن طی کند.