ضرب سکۀ یادبود دویستمین سالگرد نبرد واترلو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ضرب سکۀ یادبود دویستمین سالگرد نبرد واترلو

وزارت خزانه داری بلژیک به مناسبت دویستمین سالگرد نبرد واترلو سکه های یادبود ضرب کرده است. به روی این دو سکه که هر یک به ارزش ۱۰ و دو نیم یورو ضرب شده، محل این نبرد و بناهای یادبود آن حک شده ست.

در ابتدا، وزارت خزانه داری بلژیک تصمیم به ضرب یک سکۀ دو یورویی به مناسبت دویستمین سالگرد نبرد واترلو گرفته اما به خاطر مخالفت مقامات فرانسه، اقدام به ضرب یک سکۀ دو و نیم یورویی کرده است. این سکه ها به عنوان یک نماد یادبود تلقی می شوند و کاربرد مالی ندارند.

سکۀ دو و نیم یورویی واترلو در ۱۰۰ هزار نمونه ضرب شده و با قیمت ۶ یورو در بلژیک و تنها از طریق اینترنت به خریداران عرضه می شود.

نبرد واترلو در سال ۱۸۱۵ در محلی به همین نام در بلژیک میان فرانسه به فرماندهی ناپلئون بناپارت و پروس و هلند درگرفت که به شکست فرانسه و تبعید ناپلئون به جزیرۀ سنت هلن منجر شد.