چهل میلیون فرانک سوییس برای پایان دادن به اتهام پولشویی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چهل میلیون فرانک سوییس برای پایان دادن به اتهام پولشویی

دادستان کل ژنو خبر داد که بانک “اچ اس بی سی” پذیرفته مبلغی برابر با چهل میلیون فرانک سوییس را به خزانه این شهر بپردازد تا تحقیقات مربوط به پولشویی این بانک در سوییس حل و فصل شده و خاتمه یابد. آقای اولیویه ژرنو می گوید تحقیقاتی که از ماه فوریه با کشف وضبط اسناد از این بانک شروع شده، نشان می دهد که در سوییس سازماندهی مناسبی برای مبارزه با پولشویی در بانکها وجود ندارد.

الیویه ژرنو گفت: «این نشان از ضعف قوانین در سوییس است که وقتی در مراودات اقتصادی داخل این کشور پولشویی انجام می شود، نمی توان با آن مبارزه کرد. وقتی که قوانین، مجازات مالی برای واردکننده های پولهای مشکوک را نمی پذیرند، ایجاد مشکل می شود و اکنون ما با یکی از همین مشکلها روبرو هستیم.»

پیش از این، بانک “اچ اس بی سی” هرگونه اتهامی را که متوجه این بانک و کارکنانش شود رد کرده بود. بر اساس تحقیقات دادستانی ژنو، این بانک خصوصی که بزرگترین بانک وام دهنده کنونی در اروپاست، متهم شده که به منبعی برای پنهان کردن میلیونها دلار از دارایی مشتریانش تبدیل شده است.