هلند؛ تصویب طرح ممنوعیت پوشیدن روبنده

هلند؛ تصویب طرح ممنوعیت پوشیدن روبنده
نگارش از Euronews

خبر کوتاه هلند طرح ممنوعیت پوشیدن روبنده را تصویب کرد. این ممنوعیت شامل استفاده از برقع و روبنده اسلامی در امکان عمومی از جمله مدارس، بیمارستان ها و

خبر کوتاه

هلند طرح ممنوعیت پوشیدن روبنده را تصویب کرد.

این ممنوعیت شامل استفاده از برقع و روبنده اسلامی در امکان عمومی از جمله مدارس، بیمارستان ها و وسایل نقلیه عمومی می شود. اما مقامات گفته اند که این ممنوعیت شامل استفاده از روبنده در خیابان نمی شود. جریمه تخطی از این قانون ۴۰۵ یورو تعیین شده است.

مطالب مرتبط