حمله مرگبار جندالله در کراچی ۴۳ قربانی گرفت

حمله مرگبار جندالله در کراچی ۴۳ قربانی گرفت
نگارش از Euronews

در ادامه خشونت های قومی مذهبی در کشور پاکستان، گروه جندالله با حمله به یک دستگاه اتوبوس، ۴۳ مسافر آن را کشت.

حمله افراد مسلح به اتوبوسی در جنوب کراچی، دست کم ۴۳ قربانی گرفت. مسافران این اتوبوس شیعی و از پیروان فرقه اسماعیلیه پاکستان بودند.

گروه سنی مذهب جندالله مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

زنجیره خشونت های قومی مذهبی در کشور پاکستان از ابتدای سال جاری تاکنون قربانیان بی شماری گرفته است، حملاتی که عمدتا اقلیت های مذهبی این کشور را هدف قرار داده اند.

مهاجمان که به گفته مقامات پلیس محلی شش موتورسوار مسلح بودند، با نگه داشتن اتوبوس، سوار آن شدند و به روی مسافران آتش گشودند.

بسیاری از اقلیتهای مذهبی پاکستان با ادامه ناامنی ها، انگشت اتهام را به سمت دولت این کشور اشاره می روند. پلیس پاکستان با کمبود دستمزد، مهارت و تجهیزات روبرو است.

بندر کراچی، ابرشهری با قریب بیست میلیون شهروند، قلب اقتصادی پاکستان به حساب می آید.

مطالب مرتبط