پاپ فرانچسکو: خیلی از مردم قدرتمند صلح نمی خواهند زیرا با جنگ زندگی می کنند

پاپ فرانچسکو: خیلی از مردم قدرتمند صلح نمی خواهند زیرا با جنگ زندگی می کنند
نگارش از Euronews

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیکهای جهان روز دوشنبه با هفت هزار کودک دیدار کرد. این ملاقات توسط سازمان غیردولتی «کارخانه صلح» برنامه ریزی شده بود و در آن

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیکهای جهان روز دوشنبه با هفت هزار کودک دیدار کرد.

این ملاقات توسط سازمان غیردولتی «کارخانه صلح» برنامه ریزی شده بود و در آن کودکانی از ملیتهای مختلف جهان حضور داشتند.

در ابتدای این ملاقات، تعدادی از کودکان از جمله از لهستان، مصر و پاکستان به معرفی خود پرداختند و سپس طرح سوال از پاپ را آغاز کردند.

پاپ در پاسخ به یکی از کودکان که “چگونه می توان صلح را ایجاد و از آن محافظت کرد” گفت: «خیلی از مردم قدرتمند صلح نمی خواهند زیرا با جنگ زندگی می کنند.»

پاپ افزود: «هر روز باید به دنبال برقراری صلح بود. صلح یک محصول صنعتی نیست بلکه یک محصول دست ساز است. بسیاری از مردم قدرتمند صلح نمی خواهند زیرا زندگی آنها بر جنگها و فعالیت کارخانه های مرگ استوار شده است.»

مطالب مرتبط