ماندن یا نماندن؛ پرسش پیش روی بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ماندن یا نماندن؛ پرسش پیش روی بریتانیا

به قدرت رسیدن دوباره حزب محافظه کار در بریتانیا به معنی پیگیری وعده های انتخاباتی است که این حزب پیش از انتخابات بر آنها تاکید کرده بود. از این میان، شاید بتوان برگزاری همه پرسی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را یکی از مهمترین مطالبات این حزب دانست که نه تنها بر وضعیت بریتانیا در برابر اتحادیه اروپا که بر وضعیت این اتحادیه نیز تاثیر خواهد گذاشت.

این در حالیست که آقای کامرون، در ساعاتی پس از پیروزی، باری دیگر بر برگزاری همه پرسی در مورد ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا و بر لزوم یکپارچه ماندن بریتانیا مجددا تاکید کرده بود: «ما آینده بریتانیا را در اروپا به همه پرسی خواهیم گذاشت. ما باید یکپارچگی خود را حفظ کنیم. همچنان که ساعتی پیش گفتم، ما به عنوان حزب یک ملت واحد در بریتانیا، قدرت اجرایی را در دست خواهیم گرفت.»

رییس بخش مطالعات اقتصادی در موسسه پژوهشی “اروپای باز” در مورد همه پرسی پیشنهادی اقای کامرون می گوید: «در شرایطی که حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات در شوک پس از انتخابات به سر می برند، برگزاری یک همه پرسی درباره آینده بریتانیا در اتحادیه اروپا یکی به احتمال زیاد یکی از نخستین کارهای دولت آقای کامرون خواهد بود. به این ترتیب دولت محافظه کار فرصت کافی برای مذاکره با اتحادیه اروپا را خواهد داشت.»

در دست گرفتن دوباره دولت توسط حزب محافظه کار با اعتراضهایی خشونت آمیز همراه بوده است. برخی روزنامه های روز دوشنبه نیز با بدبینی تیتر صفحات نخست خود را انتخاب کرده اند.