اوکراین؛ برگزاری هفتادمین سالگرد جنگ دوم جهانی یک روز زودتر از روسیه

اوکراین؛ برگزاری هفتادمین سالگرد جنگ دوم جهانی یک روز زودتر از روسیه
نگارش از Euronews

پس از هفتاد سال اوکراین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم را روز هشتم ماه مه برگزار کرد، یک روز پیش از روسیه و در روز رسمی که در اروپا گرامی داشته می

پس از هفتاد سال اوکراین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم را روز هشتم ماه مه برگزار کرد، یکروز پیش از روسیه و در روز رسمی که در اروپا گرامی داشته می شود. امسال بجای نمادهای تحمیلی از زمان شوروی، اوکراینیها از گلهای قرمز به عنوان نماد سالگرد پایان جنگ جهانی دوم استفاده کردند.

در این مراسم که در کی یف برگزار شد بسیاری از مقامات بلند پایه اوکراینی از جمله رییس جمهوری این کشور پترو پوروشنکو نیز حاضر بودند.

یکی از حاضران می گوید: “نمی خواهییم نمادهای تحمیلی کشوری را استفاده کنیم که نقش مهم کشورمان، اوکراین در جنگ دوم جهانی را نادیده می گیرد. این جنگ نبردی میهنی بود و بسیاری از اوکراینی در این نبرد جانشان را از دست دادند.”

پیش از این اوکراینی ها همچون روس ها در ۹ ماه مه به برگزاری جشن پیروزی و پایان جنگ جهانی دوم بسنده می کردند. تاریخ نگاران می گویند بین ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴ میلادی پنج میلیون سرباز و ۴ میلیون غیرنظامی اوکراینی جان باختند.

مطالب مرتبط