سلفی جان کری با بچه فیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سلفی جان کری با بچه فیل

خبر کوتاه

وزیر خارجه آمریکا در سفری به کنیا با بچه فیلی سلفی گرفت و آن را به اشتراک گذاشت. جان کری که برای بحث پیرامون مسائل امنیتی و حقوق بشر به کنیا سفر کرده است از پارک ملی نایروبی و محل نگهداری از بچه فیلها دیدن می کرد.