خلبانان پرتغالی اعتصاب کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خلبانان پرتغالی اعتصاب کردند

خبر کوتاه

مسافران پروازهای پرتغال در پی اعتصاب خلبانان در فرودگاه های این کشور سرگردان شدند. ۲۵ درصد پروازهای روز شنبه در پرتغال لغو اعلام شد. این اعتصاب که از روز جمعه آغاز شده، احتمال دارد تا بیش از یک هفته دیگر به طول انجامد. همچنین برآورد می شود که اعتصاب خلبانان پرتغالی در برنامه سفر ۳۰۰ هزار تن اختلال ایجاد کند.