بازجویی از وزیر پیشین اقتصاد اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازجویی از وزیر پیشین اقتصاد اسپانیا

پلیس اسپانیا خانه و دفاتر کار رودریگو راتو، وزیر پیشین اقتصاد این کشور و رییس اسبق صندوق بین المللی پول را بازرسی کرد.

وی پنجشنبه شب به اتهام پولشویی و فساد مالی به مدت هشت ساعت بازداشت و بازجویی شد.

آقای راتو در پرونده ای دیگر نیز به اتهام کلاهبرداری، جعل، اختلاس و ایجاد حساب بانکی ساختگی تحت تعقیب دستگاه قضایی است.

وی همچنین در پرونده ای دیگر به سواستفاده از کارت های اعتباری بانک اسپانیایی بانکیا متهم شده است.

آقای راتو یکی از برجسته ترین و با نفوذترین چهره های حزب حاکم اسپانیاست.

کریستوبال مونتورو، وزیر اقتصاد اسپانیا درباره در واکنش به اتهام های آقای راتو گفت: «با هر تعلق حزبی، اجتماعی و سیاسی یا هر قدرت سیاسی یا اقتصادی، همه در برابر قانون برابریم.»

وزیر اقتصاد اسپانیا همچنین بر عزم دولت این کشور برای مبارزه با فساد مالی تاکید کرد و گفت که تحقیق درباره متهمان، بدون در نظر گرفتن ارتباط سیاسی شان انجام خواهد شد.

در مقابل رهبر حزب اپوزیسیون موسوم به “ضد لیبرال” گفت که ما در مقابل دولتی قرار داریم که سر تا پای آن را فساد فرا گرفته است. وی همچنین از هوادارا نش خواست در مقابل دفتر حزب حاکم تظاهرات کنند.