حمله به ماریو دراگی در جریان برگزاری کنفرانس خبری

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
حمله به ماریو دراگی در جریان برگزاری کنفرانس خبری

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا در حالی که روز چهارشنبه در مقر این نهاد واقع در فرانکفورت در جریان یک کنفرانس خبری مشغول تشریح تصمیمات و مواضع سیاستگذاران بانک مرکزی بود از سوی یک معترض مورد حمله قرار گرفت.

دختر جوانی با پریدن بر روی میزی که ماریو دراگی پشت آن مستقر بود در حالی که فریاد می زد «دیکتاتوری بانک مرکزی اروپا را متوقف کنید» بر روی رییس این نهاد کاغذهای تکه تکه شده ریخت. چند ثانیه بعد ماموران امنیتی مستقر در سالن برگزاری کنفرانس این معترض را دستگیر کردند.

بدنبال این حرکت کنفرانس خبری برای دقایقی متوقف اعلام شد.