مرگ ۴۰۰ پناهجوی دیگر در آبهای مدیترانه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مرگ ۴۰۰ پناهجوی دیگر در آبهای مدیترانه

در جریان غرق شدن یک قایق حامل گروهی از پناهجویان در آبهای مدیترانه که به سمت سواحل ایتالیا در حرکت بودند، ۴۰۰ پناهجو کشته شدند که تعداد زیادی از قربانیان زیر سن قانونی بوده اند.

همزمان گروهی از اعضای احزاب راست و چپ میانه در پارلمان ایتالیا بر ارایه استراتژی جدیدی با محوریت ۸ نکته اساسی در حال کار هستند.

مهمترین محورهای این برنامه جدید، تجدید نظر در روند پذیرش پناهجویان، مبارزه با قاچاق انسان و پذیرش مسئولیت در قبال پناهجویان از سوی تمام کشورهای اروپایی و نیز تعیین بودجه ای از سوی اتحادیه اروپا است.
عضو حزب چپ میانه پارلمان ایتالیا با اشاره به دو برنامه “مارنوستروم” که برنامه نجات ایتالیایی بوده و اکنون با برنامه ای به نام “ترایتون” که برنامه اتحادیه
اروپا برای کنترل مرزها برای ورد مهاجران غیر قانونی است، جایگزین شده می گوید: «به نظر ما تغییر مارنوستروم به ترایتون می تواند تعداد قربانیان را افزایش دهد اما تنها این نیست که تعداد قربانیان افزایش میابد، ین یک مشکل اساسی برای سیاست اتحادیه اروپا است و باید یک چشم انداز کلی را برای یک موضوع اضطراری در نظر بگیریم.»

سواحل جنوبی ایتالیا مقصد اصلی پناهجویانی است که برای یافتن شرایط بهتر زندگی اغلب از کشورهای آفریقایی به سمت اروپا میِ آیند.