رفراندومی در مالت برای شکار پرندگان

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
رفراندومی در مالت برای شکار پرندگان

خبر کوتاه
کشور مالت، مجمع الجزایری در جنوب ایتالیا قانون مجاز بودن شکار پرندگان در فصل تولید مثل را به رفراندوم گذاشت. مالت تنها عضو اتحادیه اروپاست که در آن شکار پرندگان در فصل بهار بمدت ۲۰ روز آزاد است. ظاهراً شکارچیان و رای دهندگان مالتی عزم خود را بر حفظ سنت دیرین خود جزم کرده اند.