واتیکان متعهد به ارایه اطلاعات مالی خود به ایتالیا شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واتیکان متعهد به ارایه اطلاعات مالی خود به ایتالیا شد

خبر کوتاه

واتیکان با دولت ایتالیا روز چهارشنبه توافقنامه ای را به منظور تبادل اطلاعات مالی امضا کرد. این توافق واتیکان را ملزم به همکاری در راستای شفاف سازی عملکرد شبکه مالی خود می کند. بانک واتیکان برای دهه های متوالی از سوی نهادهای بین المللی مالی متهم به ایجاد سرپناهی برای ایتالیایی هایی بوده است که قصد فرار مالیاتی داشته اند.