درگیری میان پلیس و دانشجویان در مکزیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درگیری میان پلیس و دانشجویان در مکزیک

تظاهرات دانشجویان در شهر “گوئه ره رو” در مکزیک با مقابلۀ پلیس روبرو شد و به خشونت انجامید.

از زمان بقتل رسیدن ۴۳ دانشجوی یک مدرسۀ تربیت معلم در این منطقه در سپتامبر سال گذشته، بر شدت درگیریها میان پلیس و دانشجویان معترض افزوده شده است.

باقیماندۀ اجساد این دانشجویان بعد از نزدیک به سه ماه، در جنگلی در نزدیکی شهر ایگوآلای کشف شد.

در پی کشف این اجساد، شهردار و همسر وی و همچنین چندین پلیس این منطقه به اتهام دست داشتن در قتل این دانشجویان و ارتباط با مافیای مواد مخدر مکزیک بازداشت شده اند.