برپایی نخستین مناظره برای انتخابات پیش روی بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برپایی نخستین مناظره برای انتخابات پیش روی بریتانیا

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در نخستین مناظره غیرمستقیم تلویزیونی خود پیش از انتخابات آتی این کشور حاضر شد.

قرار است هفتم ماه مه میلادی در بریتانیا انتخابات سراسری برپا شود

طرف دیگر این بحث که به صورت جداگانه با پاسخ به پرسش های مجری برپا شد اد میلیبند ۴۵ ساله، رهبر حزب کارگر و از منقدان سرسخت دولت بریتانیا بود.

آقای کامرون گفت: «به نظرم مشکل اتحادیه اروپا در این زمان این است که جنبه های خوبی را در نظر دارد ولی شمار زیادی از مسایل مردم را عصبانی می کند. مردم می بینند که این اتحادیه تلاش می کند به جای یک سازمان، بیشتر یک دولت باشد و در تلاش است تا قدرت زیادی کسب کند.»

رهبر مخالفان دولت نیز در این گفتگوی تلویزیونی با تاکید بر ضرورت باقی ماندن در عضویت اتحادیه اروپا گفت: «خروج از اتحادیه اروپا برای کشور ما فاجعه خواهد بود. زیرا به نظرم ما بر مشاغل و تجارت ناشی از حضور در اتحادیه اروپا تکیه کرده ایم. به گمانم برای بریتانیا، چه بخواهید با تروریسم یا تغییرات جوی مبارزه کنید یا یک سلسه مسائل، به لحاظ راهبردی باید یک کشور معطوف به خارج باشید.»

قرار است هفتم ماه مه میلادی در بریتانیا انتخابات سراسری برپا شود. شش هفته پیش از آن، کمپین های انتخاباتی از سوی احزاب رقابت خود را برای جلب آرا آغاز می کنند. آقای کامرون وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات پیش رو و باقی ماندن در قدرت، ادامه عضویت در اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۷میلادی به همه پرسی بگذارد.