پیروزی چشمگیر احزاب راستگرا در انتخابات محلی فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیروزی چشمگیر احزاب راستگرا در انتخابات محلی فرانسه

۴۷ درصد از واجدان شرایط در اولین دور از انتخابات محلی فرانسه شرکت کردند.

گرچه این رقم حاکی از مشارکت وسیع شهروندان فرانسوی است، اما به گفته مانوئل والس، نخست وزیر این کشور، این رقم کمتر از حد انتظار است.

بر اساس نتایج نظرسنجی های پای صندوق های رای، در این انتخابات حزب راست میانه «او ام پ» به رهبری نیکولا سارکوزی توانسته است ۳۶ درصد آراء، حزب سوسیالیست ۲۸.۵ درصد و جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن که حزب راست افراطی این کشور محسوب می شود ۲۴.۵ درصد آراء را کسب کند.

دور دوم انتخابات یکشنبه آینده برگزار خواهد شد.