دومین روز اعتصاب خلبانان لوفتهانزا

دومین روز اعتصاب خلبانان لوفتهانزا
نگارش از Euronews

خلبانان شرکت هواپیمایی لوفتهانزای آلمان از تمدید اعتصاب خود تا روز جمعه خبر داده اند. سندیکای خلبانان این شرکت به حقوق بازنشستگی و همچنین کاهش هزینه

خلبانان شرکت هواپیمایی لوفتهانزای آلمان از تمدید اعتصاب خود تا روز جمعه خبر داده اند.

سندیکای خلبانان این شرکت به حقوق بازنشستگی و همچنین کاهش هزینه های کارفرمایشان اعتراض دارند.

یکی از مسافران سرگردان در فرودگاه مونیخ، با اشاره به کار پر استرس این خلبانان می گوید که آنها حق دارند زودتر بازنشسته شوند.

این اعتصاب که دومین اعتصاب خلبانان لوفتهانزا در سال جاری میلادی است، باعث لغو 750 پرواز با مسافت کوتاه و متوسط از 1400 پرواز طی دو روز گذشته شده است.

نیمی از پروازهای با مسافت طولانی نیز در روز پنجشنبه لغو شده است.

مطالب مرتبط