ترکیه کشتی باربری حامل مهاجران سوری را متوقف کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ترکیه کشتی باربری حامل مهاجران سوری را متوقف کرد

خبر کوتاه
گارد ساحلی ترکیه یکی کشتی باربری را در آبهای این کشور بخاطر انتقال بیش از ۳۳۰ مهاجر غیرقانونی متوقف کرد. اکثر این مهاجران سوری بودند. گارد ساحلی ترکیه بدلیل تمرد ناخدا در توقف بموقعه، بسوی کشتی آتش گشوده بود.