موافقت صندوق بین المللی پول با کمک ۱۷.۵ میلیارد دلاری به اوکراین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
موافقت صندوق بین المللی پول با کمک ۱۷.۵ میلیارد دلاری به اوکراین

صندوق بین المللی پول با اعطای کمک ۱۷.۵ میلیارد دلاری به اوکراین به منظور جلوگیری از غلطیدن این کشور به ورطه ورشکستگی اقتصادی موافقت کرد.

این مبلغ که به گفته کریستین لاگارد، رئیس این صندوق، با هدف «باثبات سازی آنی اقتصاد» در اختیار کی یف قرار می گیرد بخشی از کمک ۴۰ میلیارد دلاری به اوکراین است.

آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین کمک صندوق بین المللی پول را مرهون اصلاحاتی دانست که اوکراین به انجام آن متعهد شده است و این کشور را ملزم می کند تا رو به جلو حرکت کند.

وی با بیان این که تصمیم کی یف برای اجرای اصلاحات، جهان را متقاعد کرد تا علیرغم مخالفت روسیه به اوکراین کمک کند، تصریح کرد این ملبغ بدلیل اصلاحات در اختیار کشورش قرار گرفته است.

سوئد نیز وامی ۱۰۰ میلیون دلاری را در اختیار اوکراین قرار داد. استفان لوفون، نخست وزیر سوئد ضمن اعلام این خبر در کی یف در دیدار با پترو پروشنکو، رئیس جمهوری و نیز همتای اوکراینی خود دو موافقتنامه همکاری را امضاء کرد.

آقای لوفون در کنفرانسی گفت سوئد همچنان از تحریم روسیه که به پشتیبانی و حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم است، حمایت کرده و به آن ادامه می دهد.