سومین خروج فضانوردان از ایستگاه بین المللی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سومین خروج فضانوردان از ایستگاه بین المللی

خبر کوتاه

دو فضانورد آمریکایی مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی روز یکشنبه برای نصب تجهیزات جدید از ایستگاه خارج شدند.

این تجهیزات برای تسهیل اتصال و پهلوگیری ماهواره تجاری آمریکا نصب می شوند.

این برای بار سوم در یک هفته اخیر است که فضانوردان از ایستگاه خارج می شوند.