تظاهرات همزمان هواداران و مخالفان "لیگ شمال" در ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات همزمان هواداران و مخالفان "لیگ شمال" در ایتالیا

هزاران نفر از مخالفان دولت ایتالیا و معترضان به سیاست های اتحادیه اروپا روز شنبه در شهر رم دست به تظاهرات زدند.

برگزار کنندگان تعداد شرکت کنندگان را صد هزار نفر اعلام کرده اند.

این افراد که به دعوت گروه راست افراطی لیگ شمال به خیابان ها آمده بودند خواستار کناره گیری ماریو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا از قدرت شدند.

رهبر لیگ شمال می گوید: «خواستار تغییر در ایتالیا و رشد اقتصادی هستم. این کار با بروکسل و سیاست های جنون آمیزش غیر ممکن است.»

رهبر لیگ شمال همچنین درباره سیاست های ضد مهاجرتی این گروه گفت: «ما در ایتالیا هستیم و معتقدیم که مهاجرت محدود و کنترل شده یک ارزش است، اما مهاجرت بی رویه فاجعه بار.»

در مقابل، عده دیگری با برگزاری راهپیمایی در رم به تظاهرات گروههای راست گرا اعتراض کردند.

این افراد که شمارشان سی و پنج هزار نفر برآورد شده، به دعوت گروههای چپ گرا به خیابان ها آمده بودند.

بیش از چهار هزار نیروی پلیس مامور جلوگیری از خشونت احتمالی میان دو گروه بودند.