سال انتخابات در اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سال انتخابات در اسپانیا

سال 2015 در اسپانیا را می توان سالی تاثیرگذار برای یکی از بحران زده ترین کشورهای اروپایی نامید.

این کشور در ماههای پیش رو میزبان انتخابات مختلف محلی و همچنین انتخابات پارلمانی در دسامبر، آخرین ماه این سال میلادی، خواهد بود.

ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا پیشاپیش تبلیغات انتخاباتی را آغاز کرده است. وی سه شنبه در پارلمان اسپانیا و در چهارمین سال کاری دولت راست گرایش، از عملکرد کابینه اش حمایت کرد و گفت: “اقتصاد ما در حال رشد است و سیاستهایمان را ادامه خواهیم داد. دو سال طول کشید تا توانستیم رکودها را جبران کنیم. در سال سوم شاهد رشد اقتصادی و کاهش بیکاری بوده ایم.”

مخالفان دولت از جمله رهبران حزب پودموس ادعاهای نخست وزیر اسپانیا را کذب محض می خوانند.