پایان کارناوال برزیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پایان کارناوال برزیل

کارناوال خیابانی برزیل شنبه پس از نزدیک به ۹ روز جشن و رقص و آواز در ریودوژانیروی برزیل پایان یافت. در روز آخر، رقابت بین گروههای مختلف شرکت کننده برگزار شد و رقصندگان مدرسه سامبای بیژا فلور مقام اول رقابتهای سال ۲۰۱۵ را از آن خود کردند. نزدیک به ۷۲ هزار و پانصد نفر از نزدیک رقابتها را در استادیوم مشهور سامبای ریو دنبال کردند.

گروه رقص سالگیرو سامبا دوم شد و یکی از اعضای آن گفت: “ما یکسال برای این کارناوال زمان گذاشته ایم و حالا به روزهای آخر رسیده ایم. هر چند در رقابتها به مقام دوم رسیدیم اما در این لحظه حس قهرمانی دارم.”

همزمانی کارناوال با سال نوی چینی، بهانه ای برای ثروتمندان چینی بود تا سال نویشان را در خیابانهای ریو جشن بگیرند. یک چینی گردشگر در ریو می گوید: “کارناوال اینجا در برزیل پر از شادی و هیجان است. شادی و هیجانی فراتر از ملیت، من خوشحالم که بعنوان یک چینی، سال نوی خودم را هم اینجا، در برزیل، برگزار می کنم.”

کارناوال خیابانی برزیل در ماه فوریه همه ساله بسیاری را از گردشگران را به این کشور می کشاند. هر چند امسال بدلیل کمبود آب بسیاری از شهرهای میزبان کارناوال، برگزاری آن را به سال آینده موکول کردند.